4 + 5 november Supportive Energetic HANDS-ON Teacher Training

Ondersteunende Energetische HANDS-ON & Gevoelde Verfijningen | DEEL 1 (English description below)
Met Doris Lilienweiss, Senior Yoga Docent E-RYT® 500Deze weekend-training is bedoeld voor yogadocenten die met aandacht hun studenten willen begeleiden naar een diepere belichaming van hun yoga practice. De training ondersteunt je persoonlijke inzichten van yoga asana en je professionele ontwikkeling als yogadocent.

Met respect, liefde en gevoeligheid kunnen energetische alignment-gebaseerde yoga assists en hands-on bewustzijn, zelfkennis en een uplifted gevoel creëren. Terwijl assists de kwaliteit en integriteit van iemand binnen de yogahouding kunnen verhogen is er echter een reëel potentieel en gevaar dat hands-on en adjustments tot blessures kunnen leiden in plaats van positive effecten te creëren. Daar kijken wij naar.

Je leert therapeutische alignments en hoe je een individueel lichaam binnen een asana kunt lezen. Je leert over verbale en visuele aanwijzingen en tenslotte hoe je een aanpassing vakkundig kunt toepassen om met een begeleidende aanraking iemand te ondersteunen bij het zelfstandig belichamen van de yogahouding.

Themas zijn:
het creëren van een veilige ruimte en het ontvangen van feedback in een veilige ruimte
lezen van een lichaam en observatie van gewrichten en ledematen
uitlijnen van de grotere en kleinere gewrichten en uitlijnen in verschillende Asana-families zoals staande houdingen, heupopeners, draaiende houdingen, rugbuigingen, vooroverbuigingen 
effectieve manieren om studenten te helpen stabiliteit en integratie te vinden in een houding, samen met adembewustzijn.
verbale en visuele aanwijzingen relevantie van een verfijning/ aanpassing
didactische stappen voor en tijdens een oefening en aanpassing
therapeutisch gebruik van hulpmiddelen zoals blokken, riemen en dekens
ondersteunen van de energetische stroom binnen een Namaskara
gevoeligheid van handen en verschillende soorten aanraking
hoe laat je je leerling actief deelnemen aan het proces van cueing en hands-on?
hands-on en aanpassingen geven met vertrouwen stevige, lichte en zwevende handen

Eerst ervaar je de alignement zelf voor dat je integreert wat je leert in je eigen yogalessen, namelijk met gevoelde verfijningen en ondersteunende energetische hands-on je student te begeleiden.

Datum Deel 1: 4 + 5 november 2023 
Tijd: 9:30-17:30 (lunchpauze van 70 min,) 14 uur YA® Training
Locatie: Yogahouse Arnhem Puttstraat 11 6822 BE Arnhem. (gratis parkeergelegenheid rondom, Station Velperpoort Arnhem 3 min lopen)
Inclusief: Leerhandleiding | Manual workbook en thee
Taal: Nederlands | Engels
Prijzen (BTW 9% inbegrepen): € 299,- Early bird tot juli € 249,- 
Ticket: Welkom, klik hier voor je deelname-ticket

SUPPORTIVE ENERGETIC HANDS-ON | FELT REFINEMENTS |
PART 1

With Doris Lilienweiss, Senior Yoga Teacher E-RYT® 500

In this weekend training you bring awareness to your yoga teaching supporting your personal insights of yoga asana and your professional development as a yoga teacher. This weekend training is for Yoga teacher who like to go deeper in yoga themself and assist their students with moving into a deeper embodiment of their yoga practice.

With respect, love and sensitivity energetic alignment-based yoga assists and hands-on can create awareness, self-knowledge and an uplifting feeling. However, there is a danger and a true potential that assists and hands-op can lead to injuries instead of uplifting the quality and integrity of somebody within the yoga posture.

You learn about therapeutic alignments and how to read an individual body within an asana. You learn about verbal and visual cues and finally how to apply an adjustment skillfully using a guiding touch to support a person to embody the yoga pose on their own.

The themes are:
creating safe space and receiving feed back in safe space
reading a body and observation of joints and limbs
alignment’s of the bigger and smaller joints and alignments in different Asana families    
  like standing poses, hip opener, twisting poses, backbends, forward bends
effective ways to help students to find stability and integration with in a pose along with
   breath awareness – verbal and visual cues
relevance of an refinement/adjustment
didactical steps before and along an hands-on and adjustment
using props like blocks, belts and blankets in a therapeutic way
assisting the energetically flow within a Namaskara
sensitivity of hands and different kind of touch
how to let your student be an active participants in the process of cueing and hands-on
Giving hands-on and adjustments with confidence firm, light and floaty hands

Experience first and integrate what you learn in your yoga teachings with felt refinements and supportive energetic hands-on.

Date Part 1: 4 + 5 November
Time: 9:30-17:30 (lunch break of 70 min,) 14 hours YA® Training
Location: Yogahouse Arnhem, Puttstraat 11, 6822 BE Arnhem (free parking space around, station Velperpoort Arnhem 3 min walk)
Including: Learning manual and tea
Language: Dutch | English
Prices (Vat 9% included): € 299,- Early bird till July € 249,-
Ticket: Welcome, click here to join

doris@yogahouse.nl 
Adres locatie: Yogahouse in het Modekwartier, Putstraat 11, 6822 BE Arnhem

Dit bericht is geplaatst in Yoga Teacher Trainingen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.